Holy Sepulchre model

הקבר, ההרמון וקליפות התפוזים: דגם כנסיית הקבר של קונרד שיק

23.11.2023, 18:00

למרות התקופה המאתגרת במדינה החלטנו להמשיך בסדרת ההרצאות הייחודיות של מתחם עמנואל.

ביום חמישי, בתאריך 23.11, ד״ר אנסטסיה קשמן חוזרת למתחם עמנואל להרצאה סביב מודל של כנסיית הקבר של קונרד שיק משנת 1862.

מדובר בהזדמנות יוצאת דופן לראות מקרוב את חלקי הדגם הייחודי מסוגו!